Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje
při Regionální agrární komoře Jihočeského kraje

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihočeského kraje (KIS JK)

zajišťuje bezplatné informační a poradenské služby z agropotravinářského sektoru pro veřejnost v Jihočeském kraji. 
Bylo založeno jako sekce při Regionální agrární komoře Jihočeského kraje (RAK JK) v roce 2005.
Původně akreditované KIS JK řídí Správní rada složená z představitelů partnerských organizací (viz sekce Správní rada).

Jedná se o partnerskou platformu zaměřenou na cílený přenos odborných informací v regionu, předávání dovedností a na propojování zemědělské prvovýroby a zpracovatelské sféry s výzkumem i odborným školstvím v regionu.
KIS JK, díky veřejné podpoře, zdarma otevírá cestu zájemcům o základní odborné informace ze všech dotčených odvětví.  Aktuality z oboru s regionálním zaměřením uveřejňuje  KIS JK na webových stránkách www.agroreport.cz.
KIS JK každoročně poskytuje přímou službu až dvěma tisícům osob. Kromě informačního servisu středisko zajišťuje nebo zprostředkovává vzdělávací a poradenskou činnost. 

Nad rámec pořádaných seminářů, workshopů, exkurzí, skupinových i individuálních konzultací, prioritně zaměřených na zákonné požadavky vyplývající ze Společné zemědělské politiky EU a z národní agrární politiky, KIS JK realizuje projekty na podporu regionálních potravin (např. projekt CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, viz www.chutnahezkyjihocesky.cz ), na podporu kvalitního zemědělského školství (každoročně vydává brožuru zemědělských škol a učilišť JK). KIS JK spolupracuje s institucemi zaměřenými na základní i aplikovaný výzkum s cílem přenosu nových poznatků a inovací do zemědělské prvovýroby i do zpracovatelského průmyslu. Také se významně angažuje i v podpoře agroturistiky (viz  www.dovolenanavenkove.cz ).  
KIS JK je respektovaným partnerem krajské samosprávy a díky husté organizační struktuře RAK JK v Jihočeském kraji působí nejenom jako efektivní nástroj k pružnému šíření centrálních informací k zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, ale také umožňuje tvůrcům „zemědělských politik“ získávat zpětnou vazbu z praxe.   

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace